Tổng hợp toàn bộ chia đuôi tính từ tiếng Đức (Adjektivdeklination)

chia đuôi tính từ tiếng Đức deutschduonghoang

Chia đuôi tính từ tiếng Đức là một vấn đề khá ngán ngẩm đối với nhiều bạn mới học tiếng Đức bởi vì nó tương đối khó. Hãy cùng mình làm rõ hiện tượng ngữ pháp này qua bài viết sau đây nhé.

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Tổng hợp lý thuyết chia đuôi tính từ tiếng Đức

Hiện tượng ngữ pháp chia đuôi tính từ tiếng Đức (Adjektivdeklination) xảy ra khi tính từ đứng trước danh từ. Lúc này tính từ sẽ không ở dạng nguyên thể ban đầu của nó mà sẽ bị biến đổi đi.

Ví dụ:

Das ist ein kaputtes Handy. (Đây là một chiếc điện thoại bị hỏng)

Tính từ “kaputt” đứng trước danh từ “Handy” và bị biến đổi thành “kaputtes”.

Có thể thấy ở ví dụ trên, tính từ “kaputt” đứng ở giữa 2 thành phần là:

Quán từ không xác định (ein)

Danh từ Handy (giống trung, số ít và ở cách Nominativ)

Tổng quát ta có công thức sau:

Quán từ + tính từ + danh từ

Như vậy việc chia đuôi tính từ sẽ bị chi phối bởi 2 yếu tố:

Quán từ đứng phía trước tính từ (quán từ xác định, quán từ không xác định, quán từ sở hữu, quán từ phủ định và quán từ trống)

Danh từ đứng phía sau tính từ (giống, số và cách)

Xem lại toàn bộ lý thuyết cũng như mẹo để chia đuôi tính từ tiếng Đức tại đây:

Chia đuôi tính từ theo quán từ xác định.

Chia đuôi tính từ theo quán từ không xác định.

Chia đuôi tính từ theo quán từ sở hữu.

Chia đuôi tính từ theo quán từ phủ định.

Chia đuôi tính từ theo quán từ trống.

Ngoài ra đối với so sánh hơn và so sánh nhất với tính từ ta còn có:

Chia đuôi tính từ với so sánh hơn và so sánh nhất.

Tổng hợp tất cả các bảng chia đuôi tính từ tiếng Đức

Để tiện theo dõi và dễ đối chiếu so sánh giữa các bảng chia đuôi tính từ tiếng Đức, mình đã tổng hợp lại các bảng chia đuôi tính từ như ở dưới đây:

1. Chia đuôi tính từ theo quán từ xác định

NominativAkkusativDativGenitiv
Giống đựcder kleine Hundden kleinen Hunddem kleinen Hunddes kleinen Hundes
Giống trungdas kleine Mädchendas kleine Mädchendem kleinen Mädchendes kleinen Mädchens
Giống cáidie kleine Katzedie kleine Katzeder kleinen Katzeder kleinen Katze
Số nhiềudie kleinen Häuserdie kleinen Häuserden kleinen Häusernder kleinen Häuser

2. Chia đuôi tính từ theo quán từ không xác định

NominativAkkusativDativGenitiv
Giống đựcein kleiner Hundeinen kleinen Hundeinem kleinen Hundeines kleinen Hundes
Giống trungein kleines Mädchenein kleines Mädcheneinem kleinen Mädchen eines kleinen Mädchens
Giống cáieine kleine Katzeeine kleine Katzeeiner kleinen Katzeeiner kleinen Katze
Số nhiều

3. Chia đuôi tính từ theo quán từ sở hữu

NominativAkkusativDativGenitiv
Giống đựcmein kleiner Hundmeinen kleinen Hundmeinem kleinen Hundmeines kleinen Hundes
Giống trungmein kleines Mädchenmein kleines Mädchenmeinem kleinen Mädchen meines kleinen Mädchens
Giống cáimeine kleine Katzemeine kleine Katzemeiner kleinen Katzemeiner kleinen Katze
Số nhiềumeine kleinen Häusermeine kleinen Häusermeinen kleinen Häusernmeiner kleinen Häuser

4. Chia đuôi tính từ theo quán từ phủ định

NominativAkkusativDativGenitiv
Giống đựckein kleiner Hundkeinen kleinen Hundkeinem kleinen Hundkeines kleinen Hundes
Giống trungkein kleines Mädchenkein kleines Mädchenkeinem kleinen Mädchen keines kleinen Mädchens
Giống cáikeine kleine Katzekeine kleine Katzekeiner kleinen Katzekeiner kleinen Katze
Số nhiềukeine kleinen Häuserkeine kleinen Häuserkeinen kleinen Häusernkeiner kleinen Häuser

5. Chia đuôi tính từ theo quán từ trống

NominativAkkusativDativGenitiv
Giống đựcroter Weinroten Weinrotem Weinroten Weins
Giống cáikalte Milchkalte Milchkalter Milchkalter Milch
Giống trungsauberes Wassersauberes Wassersauberem Wassersauberen Wassers
Số nhiềuteure Möbelteure Möbelteuren Möbelnteurer Möbel

6. Chia đuôi tính từ với so sánh hơn

a) Quán từ xác định

NominativAkkusativDativGenitiv
Giống đựcder kleinere Hundden kleineren Hunddem kleineren Hunddes kleineren Hundes
Giống trungdas kleinere Mädchendas kleinere Mädchendem kleineren Mädchendes kleineren Mädchens
Giống cáidie kleinere Katzedie kleinere Katzeder kleineren Katzeder kleineren Katze
Số nhiềudie kleineren Häuserdie kleineren Häuserden kleineren Häusernder kleineren Häuser

b) Quán từ không xác định

NominativAkkusativDativGenitiv
Giống đựcein kleinerer Hundeinen kleineren Hundeinem kleineren Hundeines kleineren Hundes
Giống trungein kleineres Mädchenein kleineres Mädcheneinem kleineren Mädchen eines kleineren Mädchens
Giống cáieine kleinere Katzeeine kleinere Katzeeiner kleineren Katzeeiner kleineren Katze
Số nhiều

c) Quán từ sở hữu

NominativAkkusativDativGenitiv
Giống đựcmein kleinerer Hundmeinen kleineren Hundmeinem kleineren Hundmeines kleineren Hundes
Giống trungmein kleineres Mädchenmein kleineres Mädchenmeinem kleineren Mädchen meines kleineren Mädchens
Giống cáimeine kleinere Katzemeine kleinere Katzemeiner kleineren Katzemeiner kleineren Katze
Số nhiềumeine kleineren Häusermeine kleineren Häusermeinen kleineren Häusernmeiner kleineren Häuser

d) Quán từ phủ định

NominativAkkusativDativGenitiv
Giống đựckein kleinerer Hundkeinen kleineren Hundkeinem kleineren Hundkeines kleineren Hundes
Giống trungkein kleineres Mädchenkein kleineres Mädchenkeinem kleineren Mädchen keines kleineren Mädchens
Giống cáikeine kleinere Katzekeine kleinere Katzekeiner kleineren Katzekeiner kleineren Katze
Số nhiềukeine kleineren Häuserkeine kleineren Häuserkeinen kleineren Häusernkeiner kleineren Häuser

7. Chia đuôi tính từ với so sánh nhất

a) Quán từ xác định

NominativAkkusativDativGenitiv
Giống đựcder kleinste Hundden kleinsten Hunddem kleinsten Hunddes kleinsten Hundes
Giống trungdas kleinste Mädchendas kleinste Mädchendem kleinsten Mädchendes kleinsten Mädchens
Giống cáidie kleinste Katzedie kleinste Katzeder kleinsten Katzeder kleinsten Katze
Số nhiềudie kleinsten Häuserdie kleinsten Häuserden kleinsten Häusernder kleinsten Häuser

b) Quán từ không xác định

NominativAkkusativDativGenitiv
Giống đựcein kleinster Hundeinen kleinsten Hundeinem kleinsten Hundeines kleinsten Hundes
Giống trungein kleinstes Mädchenein kleinstes Mädcheneinem kleinsten Mädchen eines kleinsten Mädchens
Giống cáieine kleinste Katzeeine kleinste Katzeeiner kleinsten Katzeeiner kleinsten Katze
Số nhiều

c) Quán từ sở hữu

NominativAkkusativDativGenitiv
Giống đựcmein kleinster Hundmeinen kleinsten Hundmeinem kleinsten Hundmeines kleinsten Hundes
Giống trungmein kleinstes Mädchenmein kleinstes Mädchenmeinem kleinsten Mädchen meines kleinsten Mädchens
Giống cáimeine kleinste Katzemeine kleinste Katzemeiner kleinsten Katzemeiner kleinsten Katze
Số nhiềumeine kleinsten Häusermeine kleinsten Häusermeinen kleinsten Häusernmeiner kleinsten Häuser

d) Quán từ phủ định

NominativAkkusativDativGenitiv
Giống đựckein kleinster Hundkeinen kleinsten Hundkeinem kleinsten Hundkeines kleinsten Hundes
Giống trungkein kleinstes Mädchenkein kleinstes Mädchenkeinem kleinsten Mädchen keines kleinsten Mädchens
Giống cáikeine kleinste Katzekeine kleinste Katzekeiner kleinsten Katzekeiner kleinsten Katze
Số nhiềukeine kleinsten Häuserkeine kleinsten Häuserkeinen kleinsten Häusernkeiner kleinsten Häuser

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tải bản đọc thử