Phân biệt 6 chứng chỉ tiếng Đức quan trọng – nên chọn thi loại nào?

Chứng chỉ tiếng Đức deutschduonghoang

Hiện nay, các loại chứng chỉ tiếng Đức rất phổ biến và đa dạng. Tuy nhiên bạn sẽ dễ gặp khó khăn khi lựa chọn kỳ thi để lấy bằng ngoại ngữ phục vụ cho học tập và công việc. Trong bài viết này, mình sẽ giúp bạn tìm hiểu về các chứng chỉ Tiếng Đức quan trọng nhất.