Tính từ_Bài 3: Chia đuôi tính từ theo quán từ không xác định (Adjektivendung nach unbestimmten Artikeln)

Chia đuôi tính từ theo quán từ không xác định (Adjektivendung nach unbestimmten Artikeln) deutschduonghoang

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Bảng chia đuôi tính từ theo quán từ không xác định

Ta có bảng chia đuôi tính từ theo quán từ không xác định sau:

NominativAkkusativDativGenitiv
Giống đựcein kleiner Hundeinen kleinen Hundeinem kleinen Hundeines kleinen Hundes
Giống trungein kleines Mädchenein kleines Mädcheneinem kleinen Mädchen eines kleinen Mädchens
Giống cáieine kleine Katzeeine kleine Katzeeiner kleinen Katzeeiner kleinen Katze
Số nhiều

Mẹo nhớ cách chia:

Theo cột ngang:

  • Không có dạng số nhiều khi phải chia đuôi tính từ theo quán từ xác định.

Theo cột dọc:

  • 2 cách ở Dativ, Genitiv đều chia –en.

Phân tích một số ví dụ

Để hiểu rõ bảng trên ta sẽ phân tích một số ví dụ để hiểu rõ bản chất của việc chia đuôi tính từ theo quán từ xác định.

Chia đuôi của những tính từ sau và giải thích lý do tại sao?

Ví dụ 1:

Ein klein_ Mädchen sitzt auf der Schaukel.

Ở ví dụ trên, ta thấy “ein klein_ Mädchen” đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu. Do đó nó sẽ đóng vai trò ở cách Nominativ

ein Mädchen là giống trung.

Do đó nhìn vào bảng trên ta sẽ thêm đuôi –es sau tính từ klein:

Ein kleines Mädchen sitzt auf der Schaukel: Cô bé nhỏ đang ngồi trên xích đu.

Ví dụ 2:

Wir haben einen neu_ Kühlschrank gekauft

Ở ví dụ trên, ta thấy “einen neu_ Kühlschrank” đóng vai trò làm tân ngữ trực tiếp trong câu. Do đó nó sẽ đóng vai trò ở cách Akkusativ

einen Kühlschrank là giống đực.

Do đó nhìn vào bảng trên ta sẽ thêm đuôi –en sau tính từ lang:

Wir haben einen neuen Kühlschrank gekauft: Chúng tôi đã mua một chiếc tủ lạnh mới.

Ví dụ 3:

Ich fahre mit einem blau_ Fahrrad

Ở ví dụ trên, ta thấy “einem blau_ Fahrrad” đóng vai trò ở cách Dativ

einem Fahrrad là giống trung.

Do đó nhìn vào bảng trên ta sẽ thêm đuôi –en sau tính từ blau:

Ich fahre mit einem blauen Fahrrad: Tôi đi xe đạp màu xanh.

Ví dụ 4:

Die Nachteile einer groß_ Stadt sind der Lärm und die Abgase

Ở ví dụ trên, ta thấy “einer groß_ Stadt” đóng vai trò ở cách Genitiv

einer Stadt là giống cái.

Do đó nhìn vào bảng trên ta sẽ thêm đuôi –en sau tính từ groß:

Die Nachteile einer großen Stadt sind der Lärm und die Abgase: Những bất lợi của một thành phố lớn là tiếng ồn và khí thải.

Bài tập

Chia đuôi tính từ theo quán từ không xác định vào các ô trống còn thiếu sau:

NominativAkkusativDativGenitiv
Giống đựcein schwarzer Tee
Giống trungeinem rohen Ei
Giống cáieine grüne Bohne
Số nhiều

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Đáp án

NominativAkkusativDativGenitiv
Giống đựcein schwarzer Teeeinen schwarzen Teeeinem schwarzen Teeeines schwarzen Tees
Giống trungein rohes Eiein rohes Eieinem rohen Eieines rohen Eis
Giống cáieine grüne Bohneeine grüne Bohneeiner grünen Bohneeiner grünen Bohne
Số nhiều

Các bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tải bản đọc thử