Tính từ_Bài 4: Chia đuôi tính từ theo quán từ sở hữu (Adjektivendungen nach Possessivartikeln)

Chia đuôi tính từ theo quán từ sở hữu (Adjektivendungen nach Possessivartikeln) deutschduonghoang

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Bảng chia đuôi tính từ theo quán từ sở hữu

Ta có bảng chia đuôi tính từ theo quán từ sở hữu sau:

NominativAkkusativDativGenitiv
Giống đựcmein kleiner Hundmeinen kleinen Hundmeinem kleinen Hundmeines kleinen Hundes
Giống trungmein kleines Mädchenmein kleines Mädchenmeinem kleinen Mädchen meines kleinen Mädchens
Giống cáimeine kleine Katzemeine kleine Katzemeiner kleinen Katzemeiner kleinen Katze
Số nhiềumeine kleinen Häusermeine kleinen Häusermeinen kleinen Häusernmeiner kleinen Häuser

Mẹo nhớ cách chia:

Cách chia đuôi tính từ theo quán từ sở hữu tương tự như cách chia đuôi tính từ theo quán từ không xác định nhưng có thêm ở dạng số nhiều.

Theo cột ngang:

  • Dạng số nhiều đuôi tính từ được chia –en.

Theo cột dọc:

  • 2 cách ở Dativ, Genitiv đều chia –en.

Phân tích một số ví dụ

Để hiểu rõ bảng trên ta sẽ phân tích một số ví dụ để hiểu rõ bản chất của việc chia đuôi tính từ theo quán từ sở hữu.

Chia đuôi của những tính từ sau và giải thích lý do tại sao?

Ví dụ 1:

Mein klein_ Hund ist schwarz

Ở ví dụ trên, ta thấy “Mein klein_ Hund” đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu. Do đó nó sẽ đóng vai trò ở cách Nominativ

mein Hund là giống đực.

Do đó nhìn vào bảng trên ta sẽ thêm đuôi –er sau tính từ klein:

Mein kleiner Hund ist schwarz: Con chó nhỏ của tôi có màu đen.

Ví dụ 2:

Er hat sein unordentlich_ Zimmer aufgeräumt

Ở ví dụ trên, ta thấy “sein unordentlich_ Zimmer” đóng vai trò làm tân ngữ trực tiếp trong câu. Do đó nó sẽ đóng vai trò ở cách Akkusativ

sein Zimmer là giống trung.

Do đó nhìn vào bảng trên ta sẽ thêm đuôi –es sau tính từ unordentlich:

Er hat sein unordentliches Zimmer aufgeräumt: Anh ấy đã dọn dẹp căn phòng không gọn gàng của anh ấy.

Ví dụ 3:

Ich habe von meinem ehemalig_ Chef eine E-Mail bekommen

Ở ví dụ trên, ta thấy “meinem ehemalig_ Chef” đóng vai trò ở cách Dativ

meinem Chef là giống đực.

Do đó nhìn vào bảng trên ta sẽ thêm đuôi –en sau tính từ blau:

Ich habe von meinem ehemaligen Chef eine E-Mail bekommen: Tôi đã nhận E-Mail từ người sếp cũ của tôi.

Ví dụ 4:

Die Farbe ihres neu_ Kleides ist rot

Ở ví dụ trên, ta thấy “ihres neu_ Kleides” đóng vai trò ở cách Genitiv

ihres Kleides là giống trung.

Do đó nhìn vào bảng trên ta sẽ thêm đuôi –en sau tính từ neu:

Die Farbe ihres neuen Kleides ist rot: Màu của chiếc váy mới của cô ấy có màu đỏ.

Ví dụ 5:

Ich finde meine grün_ Handschuhe nicht

Ở ví dụ trên, ta thấy “meine grün_ Handschuhe” đóng vai trò làm tân ngữ trực tiếp trong câu. Do đó nó sẽ đóng vai trò ở cách Akkusativ

meine Handschuhe là số nhiều

Do đó nhìn vào bảng trên ta sẽ thêm đuôi –en sau tính từ grün:

Ich finde meine grünen Handschuhe nicht: Tôi không thể tìm thấy đôi găng tay màu xanh lá cây của tôi.

Bài tập

Chia đuôi tính từ theo quán từ sở hữu vào các ô trống còn thiếu sau:

NominativAkkusativDativGenitiv
Giống đựcmein perfekter Tag
Giống trungmeinem neuen Fahrrad
Giống cáimeine teure Bluse
Số nhiềumeiner guten Kinder

Đáp án

NominativAkkusativDativGenitiv
Giống đựcmein perfekter Tagmeinen perfekten Tagmeinem perfekten Tagmeines perfekten Tages
Giống trungmein neues Fahrradmein neues Fahrradmeinem neuen Fahrradmeines neuen Fahrrads
Giống cáimeine teure Blusemeine teure Blusemeiner teuren Blusemeiner teuren Bluse
Số nhiềumeine guten Kindermeine guten Kindermeinen guten Kindernmeiner guten Kinder

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Các bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tải bản đọc thử