Tính từ_Bài 6: Chia đuôi tính từ theo quán từ trống (Adjektivendung nach dem Nullartikel)

Chia đuôi tính từ theo quán từ trống (Adjektivendung nach dem Nullartikel) deutschduonghoang

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Bảng chia đuôi tính từ theo quán từ trống

Ta có bảng chia đuôi tính từ theo quán từ trống sau:

NominativAkkusativDativGenitiv
Giống đựcroter Weinroten Weinrotem Weinroten Weins
Giống cáikalte Milchkalte Milchkalter Milchkalter Milch
Giống trungsauberes Wassersauberes Wassersauberem Wassersauberen Wassers
Số nhiềuteure Möbelteure Möbelteuren Möbelnteurer Möbel

Mẹo nhớ cách chia:

  • Tất cả các tính từ khi chia đuôi theo quán từ trống thì đa số sẽ chia đuôi giống như bảng quán từ xác định.
  • Duy nhất chỉ có 2 trường hợp ngoại lệ là Genitiv của giống đực, và Genitiv của giống trung sẽ chia đuôi –en. Và hơn nữa, danh từ của chúng cũng sẽ được thêm “-s” hoặc “-es”.
  • Đối với danh từ số nhiều thì thường sẽ đi kèm thêm 1 số từ chỉ số lượng như “viel” (nhiều), “einig” (vài), “manch” (một vài)… ta sẽ chia như ở bảng trên.

Phân tích một số ví dụ

Để hiểu rõ bảng trên ta sẽ phân tích một số ví dụ để hiểu rõ bản chất của việc chia đuôi tính từ theo quán từ trống.

Chia đuôi của những tính từ sau và giải thích lý do tại sao?

Ví dụ 1:

Selbstgemacht_ Eis ist lecker.

Ở ví dụ trên, ta thấy “Selbstgemacht_ Eis” đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu. Do đó nó sẽ đóng vai trò ở cách Nominativ.

Eis là giống trung.

Do đó nhìn vào bảng trên ta sẽ thêm đuôi –es sau tính từ selbstgemacht:

Selbstgemachtes Eis ist lecker: Kem tự làm thì ngon.

Ví dụ 2:

Wir trinken warm_ Kakao.

Ở ví dụ trên, ta thấy “warm_ Kakao” đóng vai trò làm tân ngữ trực tiếp trong câu. Do đó nó sẽ đóng vai trò ở cách Akkusativ.

Kakao là giống đực.

Do đó nhìn vào bảng trên ta sẽ thêm đuôi –en sau tính từ warm:

Wir trinken warmen Kakao: Chúng tôi uống cacao nóng.

Ví dụ 3:

Brot schmeckt am besten mit frisch_ Milch.

Ở ví dụ trên, ta thấy “keinem gut_ Zustand” đóng vai trò ở cách Dativ.

Milch là giống cái.

Do đó nhìn vào bảng trên ta sẽ thêm đuôi –er sau tính từ frisch:

Brot schmeckt am besten mit frischer Milch: Bánh mỳ ngon nhất với sữa tươi.

Ví dụ 4:

Ich mag den Geschmack rot_ Weins.

Ở ví dụ trên, ta thấy “rot_ Weins” đóng vai trò ở cách Genitiv

Wein là giống đực.

Do đó nhìn vào bảng trên ta sẽ thêm đuôi –en sau tính từ rot:

Ich mag den Geschmack roten Weins: Tôi thích hương vị của rượu vang đỏ.

Ví dụ 5:

Schwarz_ Autos sind hier.

Ở ví dụ trên, ta thấy “schwarz_ Autos” đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu. Do đó nó sẽ đóng vai trò ở cách Nominativ.

Autos là số nhiều

Do đó nhìn vào bảng trên ta sẽ thêm đuôi –e sau tính từ schwarz:

Schwarze Autos sind hier: Những chiếc xe ô tô màu đen ở đây.

Bài tập

Chia đuôi tính từ theo quán từ trống vào các ô trống còn thiếu sau:

NominativAkkusativDativGenitiv
Giống đựcguter Wein
Giống cáifrische Milch
Giống trungkaltem Wasser
Số nhiềuroter Rosen

Đáp án

NominativAkkusativDativGenitiv
Giống đựcguter Weinguten Weingutem Weinguten Weins
Giống cáifrische Milchfrische Milchfrischer Milchfrischer Milch
Giống trungkaltes Wasserkaltes Wasserkaltem Wasserkalten Wassers
Số nhiềurote Rosenrote Rosenroten Rosenroter Rosen

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Các bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tải bản đọc thử