Tính từ_Bài 2: Chia đuôi tính từ theo quán từ xác định (Adjektivendung nach bestimmten Artikeln)

Chia đuôi tính từ theo quán từ xác định (Adjektivendung nach bestimmten Artikeln) deutschduonghoang

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Bảng chia đuôi tính từ theo quán từ xác định

Ta có bảng chia đuôi tính từ theo quán từ xác định sau:

NominativAkkusativDativGenitiv
Giống đựcder kleine Hundden kleinen Hunddem kleinen Hunddes kleinen Hundes
Giống trungdas kleine Mädchendas kleine Mädchendem kleinen Mädchendes kleinen Mädchens
Giống cáidie kleine Katzedie kleine Katzeder kleinen Katzeder kleinen Katze
Số nhiềudie kleinen Häuserdie kleinen Häuserden kleinen Häusernder kleinen Häuser

Mẹo nhớ cách chia:

a) Theo cột ngang:

  • Số nhiều ở tất cả các cách (Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv) được chia en.

b) Theo cột dọc:

  • 3 cách ở Akkusativ, Dativ, Genitiv đều chia –en.
  • Duy nhất giống đực của Akkusativ chia –en.
  • Phần còn lại chia –e.

Phân tích một số ví dụ

Để hiểu rõ bảng trên ta sẽ phân tích một số ví dụ để hiểu rõ bản chất của việc chia đuôi tính từ theo quán từ xác định.

Chia đuôi của những tính từ sau và giải thích lý do tại sao?

Ví dụ 1:

Die jung_ Frau steigt in den Bus.

Ở ví dụ trên, ta thấy “die jung_ Frau” đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu. Do đó nó sẽ đóng vai trò ở cách Nominativ

die Frau là giống cái.

Do đó nhìn vào bảng trên ta sẽ thêm đuôi –e sau tính từ jung:

Die junge Frau steigt in den Bus: Người phụ nữ trẻ lên xe buýt.

Ví dụ 2:

Er hat den lang_ Bart

Ở ví dụ trên, ta thấy “den lang_ Bart” đóng vai trò làm tân ngữ trực tiếp trong câu. Do đó nó sẽ đóng vai trò ở cách Akkusativ

den Bart là giống đực.

Do đó nhìn vào bảng trên ta sẽ thêm đuôi –en sau tính từ lang:

Er hat den langen Bart: Anh ấy có râu dài.

Ví dụ 3:

Wir helfen der alt_ Nachbarin.

Ở ví dụ trên, ta thấy “der alt_ Nachbarin” đóng vai trò làm tân ngữ gián tiếp trong câu. Do đó nó sẽ đóng vai trò ở cách Dativ

der Nachbarin là giống cái.

Do đó nhìn vào bảng trên ta sẽ thêm đuôi –en sau tính từ alt:

Wir helfen der alten Nachbarin: Chúng tôi giúp đỡ người hàng xóm già.

Ví dụ 4:

Er war Zeuge des schwer_ Unfalls

Ở ví dụ trên, ta thấy “des schwer_ Unfalls” đóng vai trò ở cách Genitiv

des Unfalls là giống đực.

Do đó nhìn vào bảng trên ta sẽ thêm đuôi –en sau tính từ schwer:

Er war Zeuge des schweren Unfalls: Anh ấy đã là nhân chứng của vụ tai nạn nghiêm trọng.

Ví dụ 5:

Die klein_Häuser sind nicht teuer.

Ở ví dụ trên, ta thấy “die klein_ Häuser” đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu. Do đó nó sẽ đóng vai trò ở cách Nominativ.

Die Häuser là số nhiều.

Do đó nhìn vào bảng trên ta sẽ thêm đuôi –en sau tính từ klein:

Die kleinen Häuser sind nicht teuer: Những ngôi nhà nhỏ không đắt.

Bài tập

Chia đuôi tính từ theo quán từ xác định vào các ô trống còn thiếu sau:

NominativAkkusativDativGenitiv
Giống đựcder alte Domdes alten Doms
Giống trungdas bunte Haus
Giống cáider schönen Frau
Số nhiềuden kleinen Barsder kleinen Bars

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Đáp án

NominativAkkusativDativGenitiv
Giống đựcder alte Domden alten Domdem alten Domdes alten Doms
Giống trungdas bunte Hausdas bunte Hausdem bunten Hausdes bunten Hauses
Giống cáidie schöne Fraudie schöne Frauder schönen Frauder schönen Frau
Số nhiềudie kleinen Barsdie kleinen Barsden kleinen Barsder kleinen Bars

Các bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tải bản đọc thử