Tính từ_Bài 24: Số đếm và số thứ tự trong tiếng Đức (die Kardinalzahlen und die Ordinalzahlen)

số đếm và số thứ tự trong tiếng Đức deutschduonghoang

Ta thường đề cập đến số đếm và số thứ tự trong tiếng Đức khi nói về số. Trong bài viết này, mình sẽ giúp các bạn nắm được cách dùng số đếm và số thứ tự trong tiếng Đức trong nhiều trường hợp để tránh những nhầm lẫn không đáng có. Cùng theo dõi bài viết nhé!