Cấu trúc câu_Bài 7: Câu hỏi gián tiếp (Indirekte Fragen)

Câu hỏi gián tiếp (Indirekte Fragen) deutschduonghoang

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Sơ lược chung về câu hỏi gián tiếp

Trong tiếng Đức có 2 cách chính để đặt câu hỏi, đó là câu hỏi trực tiếp (direkte Fragen) và câu hỏi gián tiếp (indirekte Fragen).

Câu hỏi trực tiếp là câu hỏi của ai đó được trích dẫn lại nguyên văn. Câu hỏi gián tiếp là câu hỏi tường thuật lại lời nói của người khác theo ý của người tường thuật và ý nghĩa không thay đổi.

Câu hỏi gián tiếp dùng để diễn tả sự nghi ngờ, không chắc chắn hoặc không biết thứ gì đó. Sử dụng câu hỏi gián tiếp khi ta muốn lịch sự và trang trọng hơn.

Ví dụ:

a) Câu hỏi trực tiếp:

Wo ist der Supermarkt? (Siêu thị ở đâu?)

b) Câu hỏi gián tiếp:

Können Sie mir sagen, wo der Supermarkt ist? (Ngài có thể cho tôi biết, siêu thị ở đâu?)

Câu hỏi gián tiếp có 2 loại:

Câu hỏi gián tiếp dạng Ja/ Nein – Fragen.

Câu hỏi gián tiếp dạng W – Fragen.

Câu hỏi gián tiếp gồm có 2 phần:

Phần 1: Mệnh đề chính

Mệnh đề chính là phần đầu tiên của câu hỏi gián tiếp.

Phần 2: Mệnh đề phụ thuộc

Mệnh đề phụ thuộc là phần thứ 2 của câu hỏi gián tiếp, bắt đầu với “ob” hoặc với “từ để hỏi W”.

Động từ sẽ được chia và đứng ở cuối câu hỏi gián tiếp.

Mệnh đề chính và mệnh đề phụ thuộc được ngăn cách với nhau bởi dấu “,”.

Câu hỏi gián tiếp dạng Ja/ Nein – Fragen

Trong trường hợp câu trực tiếp là câu hỏi Ja/ Nein – Fragen thì câu hỏi gián tiếp sẽ bắt đầu với “ob”.

Ví dụ:

a) Câu hỏi trực tiếp:

Kann ich meinen Hund mitbringen? (Tôi có thể mang theo con chó của tôi không?)

b) Câu hỏi gián tiếp:

Ich weiß nicht, ob ich meinen Hund mitbringen kann. (Tôi không biết, liệu tôi có thể mang theo con chó của tôi không.)

Câu hỏi gián tiếp dạng W – Fragen

Trong trường hợp câu trực tiếp là câu hỏi W – Fragen thì câu hỏi gián tiếp sẽ bắt đầu với “từ để hỏi W”.

Ví dụ:

a) Câu hỏi trực tiếp:

Wann beginnt der Film? (Khi nào bộ phim bắt đầu?)

b) Câu hỏi gián tiếp:

Weißt du, wann der Film beginnt? (Bạn có biết, khi nào bộ phim bắt đầu?)

Lưu ý về dấu câu trong câu gián tiếp

Việc sử dụng dấu “?” hoặc dấu “.” ở trong câu gián tiếp sẽ tùy thuộc vào mệnh đề chính là câu hỏi hay là câu trần thuật:

Trường hợp 1:

Nếu mệnh đề chính là câu hỏi thì câu hỏi gián tiếp sẽ kết thúc bằng dấu “?” ở cuối câu.

Trường hợp 2:

Nếu mệnh đề chính là câu trần thuật thì câu hỏi gián tiếp sẽ kết thúc bằng dấu “.” ở cuối câu.
Ví dụ:

Kannst du mir sagen, ob Max heute kommt? (Bạn có thể nói cho tôi biết, liệu hôm nay Max có đến không?)

Mệnh đề chính “Kannst du mir sagen” là câu hỏi nên câu hỏi gián tiếp sẽ kết thúc bằng dấu “?”

Ich würde gerne wissen, wo man Bücher kaufen kann. (Tôi muốn biết, ở đâu người ta có thể mua sách)

Mệnh đề chính “Ich würde gerne wissen” là câu khẳng định nên câu hỏi gián tiếp sẽ kết thúc bằng dấu “.”

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Các bài viết liên quan

One thought on “Cấu trúc câu_Bài 7: Câu hỏi gián tiếp (Indirekte Fragen)

  1. Đỗ Ngọc says:

    Ngữ pháp tiếng đức với em khó quá, em bị rối khi đặt một câu nói. Em nên luyện tập nói và học tiếng đức như thế nào được ạ. Hy vọng ad có thể chia sẻ với em. Em cảm ơn rất nhiều ạ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tải bản đọc thử