Quán từ_Bài 4: Quán từ không xác định (unbestimmter Artikel)

Quán từ không xác định (unbestimmter Artikel) deutschduonghoang

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Sơ lược chung về quán từ không xác định

Quán từ không xác định (unbestimmter Artikel) là quán từ đứng trước danh từ chưa được xác định trước.

Ta có bảng quán từ không xác định sau:

Quán từ không xác định
Giống đựcein
Giống cáieine
Giống trungein
Số nhiều

Quán từ không xác định không có ở dạng số nhiều.

Ví dụ 1:

Das ist ein Arzt: Đây là một bác sỹ.

Quán từ “ein” đứng trước danh từ giống đực “Arzt” là quán từ không xác định.

Ví dụ 2:

Eine Frau geht einkaufen: Một người phụ nữ đi mua sắm.

Quán từ “eine” đứng trước danh từ giống cái “Frau” là quán từ không xác định.

Ví dụ 3:

Ein Kind spielt Fußball: Một đứa trẻ chơi bóng đá

Quán từ “ein” đứng trước danh từ giống trung “Kind” là quán từ không xác định.

Cách sử dụng của quán từ không xác định

Quán từ không xác định dùng để nói về những thứ chung chung, không cụ thể hoặc lần đầu tiên được đề cập đến.

Ví dụ:

Ich möchte ein Fahrrad kaufen: Tôi muốn mua một chiếc xe đạp.

Ở ví dụ trên, ta thấy chiếc xe đạp mà tôi muốn mua chỉ là một chiếc xe đạp chung chung. Ta không rõ là chiếc xe đạp này có đặc điểm cụ thể gì như màu sắc, hình dáng, thương hiệu gì,…

Do đó quán từ không xác định “ein” được sử dụng trước danh từ “Fahrrad”.

Biến cách của quán từ không xác định

Do vai trò của danh từ ở trong câu, ngoài ở cách Nominativ, danh từ còn ở cách AkkusativDativ hoặc Genitiv.

Ta có bảng biến cách đầy đủ của quán từ không xác định như sau:

NominativAkkusativDativGenitiv
Giống đựcein Manneinen Manneinem Manneines Mannes
Giống cáieine Fraueine Fraueiner Fraueiner Frau
Giống trungein Kindein Kindeinem Kindeines Kindes
Số nhiềuElternEltern ElternEltern

Bài tập

Điền quán từ không xác định phù hợp vào bảng sau:

NominativAkkusativDativGenitiv
Giống đực ___ Zug ___ Zug ___ Zug ___ Zug
Giống cái ___ Zeitung ___ Zeitung ___ Zeitung ___ Zeitung
Giống trung ___ Haus ___ Haus ___ Haus ___ Haus
Số nhiều ___ Blumen ___ Blumen ___ Blumen ___ Blumen

Đáp án

Điền quán từ không xác định phù hợp vào bảng sau:

NominativAkkusativDativGenitiv
Giống đựcein Zugeinen Zugeinem Zugeines Zuges
Giống cáieine Zeitungeine Zeitungeiner Zeitungeiner Zeitung
Giống trungein Hausein Hauseinem Hauseines Hauses
Số nhiềuBlumenBlumen BlumenBlumen

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Các bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tải bản đọc thử