Động từ_Bài 38: Động từ đi với Nominativ

Động từ đi với Nominativ deutschduonghoang

Nếu bạn muốn cải thiện kỹ năng nói tiếng Đức của mình một cách nhanh nhất thì hãy tham khảo bài viết sau: Hướng dẫn chi tiết từ A đến Z luyện nói 1:1 với người Đức

học tiếng đức online deutschduonghoang

Sơ lược chung về động từ đi với Nominativ

Ở trong câu, động từ thường không thể đứng một mình được mà sẽ cần đi với chủ ngữ. Chủ ngữ sẽ ở cách Nominativ. Chủ ngữ thường là người hoặc vật.

Ví dụ:

Die Mutter kauft der Tochter ein Kleid. (Người mẹ mua cho con gái một chiếc váy)

Die Mutter là chủ ngữ nên sẽ ở cách Nominativ.

Die Flaschen sind leer. (Những cái chai trống rỗng)

Die Flaschen là chủ ngữ nên sẽ ở cách Nominativ.

Động từ đi với 2 Nominativ

Một số động từ ngoài đi với chủ ngữ ở cách Nominativ thì tân ngữ ở trong câu cũng ở cách Nominativ. Đó là các động từ sein, bleiben, werden, heißen.

Ví dụ:

Er ist ein Student. (Anh ấy là sinh viên)

Sie bleibt meine Freundin. (Cô ấy vẫn là bạn gái của tôi)

Mein Bruder wird Arzt. (Anh trai của tôi trở thành bác sỹ)

Ich heiße Lucas. (Tôi tên là Lucas)

Câu không có Nominativ

Trong một số trường hợp đặc biệt, câu sẽ không có Nominativ.

Trường hợp 1: Câu mệnh lệnh (Imperativ)

Đối với câu mệnh lệnh, ta không cần Nominativ bởi vì ta đang nói với chính chủ ngữ.

Ví dụ:

Mach das Fenster zu! (Hãy đóng cửa sổ lại!)

Ở ví dụ trên, ta không thấy sự xuất hiện của chủ ngữ.

Xem chi tiết về bài giảng câu mệnh lệnh (Imperativ) tại đây.

Trường hợp 2: Câu bị động khách quan (unpersönliche Passiv)

Đối với câu bị động khách, chủ ngữ thường được lược bỏ đi vì không quan trọng.

Ví dụ:

Auf dich wurde gewartet. (Bạn đã được đợi)

Ở ví dụ trên, ta không thấy sự xuất hiện của chủ ngữ.

Xem chi tiết về bài giảng câu bị động khách quan (unpersönliche Passiv) tại đây.

Nếu bạn muốn cải thiện kỹ năng nói tiếng Đức của mình một cách nhanh nhất thì hãy tham khảo bài viết sau: Hướng dẫn chi tiết từ A đến Z luyện nói 1:1 với người Đức

học tiếng đức online deutschduonghoang

Các bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *