Động từ_Bài 39: Động từ đi với Akkusativ (Verben mit Akkusativ)

Verben mit Akkusativ deutschduonghoang

Tìm hiểu về động từ đi với Akkusativ (Verben mit Akkusativ)

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Sơ lược chung về động từ đi với Akkusativ (Verben mit Akkusativ)

Akkusativ đóng vai trò làm tân ngữ trực tiếp trong câu. Tân ngữ trực tiếp là vật chịu tác động của một hành động do một đối tượng gây ra.

Trong tiếng Đức, hầu hết các động từ sẽ đi với một tân ngữ trực tiếp, tức là đi với cách Akkusativ. Có thể kể đến một số động từ như abholen (lấy, đón), anrufen (gọi điện), beantworten (trả lời), bedienen (phục vụ), benutzen (sử dụng), erhalten (nhận), kennen (biết), planen (lên kế hoạch),…

Tuy nhiên, có một số ít trường hợp, động từ sẽ đi với 2 tân ngữ trực tiếp.

Phân tích một số ví dụ

Ví dụ 1:

Die Ärztin untersucht einen Patienten. (Bác sỹ khám cho một bệnh nhân)

“einen Patienten” (một bệnh nhân) chịu tác động của hành động “untersucht” (khám) do đối tượng là “die Ärztin” (bác sỹ) gây ra nên “einen Patienten” sẽ là tân ngữ trực tiếp.

Do đó nó sẽ ở cách Akkusativ.

Ví dụ 2:

Ich bezahle viele Rechnungen. (Tôi trả nhiều hóa đơn)

“viele Rechnungen” (nhiều hóa đơn) chịu tác động của hành động “bezahle” (trả) do đối tượng là “ich” (tôi) gây ra nên “viele Rechnungen” sẽ là tân ngữ trực tiếp.

Do đó nó sẽ ở cách Akkusativ.

Ví dụ 3:

Hast du deine Abschlussprüfung bestanden? (Bạn đã vượt qua kỳ thi cuối kỳ của bạn chưa?)

“deine Abschlussprüfung” (kỳ thi cuối kỳ của bạn) chịu tác động của hành động “hast bestanden” (đã vượt qua) do đối tượng là “du” (bạn) gây ra nên “deine Abschlussprüfung” sẽ là tân ngữ trực tiếp.

Do đó nó sẽ ở cách Akkusativ.

Động từ với 2 tân ngữ trực tiếp

Trường hợp xảy ra với động từ với 2 tân ngữ trực tiếp rất hiếm gặp. Trong tiếng Đức có 4 động từ với 2 tân ngữ trực tiếp hay gặp là kosten (trị giá), nennen (gọi ai là cái gì), abfragen (đặt câu hỏi), và lehren (dạy)

Ví dụ 1:

Der Flug hat meinen Bruder 3500 Euro gekostet. (Chuyến bay đã trị giá 3500 Euro cho em trai của tôi)

meinen Bruder” và “3500 Euro” đều là 2 tân ngữ trực tiếp và ở cách Akkusativ.

Ví dụ 2:

Peter nennt mich einen Idioten. (Peter gọi tôi là một tên ngốc)

mich” và “einen Idioten” đều là 2 tân ngữ trực tiếp và ở cách Akkusativ.

Ví dụ 3:

Die Lehrerin fragt dich die Grammatik ab. (Cô giáo đặt câu hỏi cho bạn về ngữ pháp)

dich” và “die Grammatik” đều là 2 tân ngữ trực tiếp và ở cách Akkusativ.

Ví dụ 4:

Meine Mutter lehrt mich die vietnamesische Sprache. (Mẹ của tôi dạy tôi tiếng Việt)

mich” và “die vietnamesische Sprache” đều là 2 tân ngữ trực tiếp và ở cách Akkusativ.

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Các bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tải bản đọc thử