Tính từ_Bài 9: So sánh với tính từ (Steigerung der Adjektive)

So sánh với tính từ (Steigerung der Adjektive) deutschduonghoang

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Sơ lược chung về so sánh với tính từ

Trong tiếng Đức để so sánh các thứ với nhau, tính từ sẽ có ở dạng so sánh.

Có 3 dạng so sánh như sau:

So sánh ngang bằng (der Positiv)

Ví dụ:

Peter ist so groß wie Luna: Peter lớn như Luna.

So sánh hơn (der Komparativ)

Ví dụ:

Peter ist größer als Paul: Peter lớn hơn Paul.

So sánh nhất (der Superlativ)

Ví dụ:

Peter ist am größsten: Peter lớn nhất.

Các trường hợp tính từ không thể so sánh được

Ngoài phần lớn các tính từ có thể so sánh, một số tính từ không thể so sánh. Chúng nằm trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Tính từ chỉ màu sắc

Một số tính từ chỉ màu sắc như: grün (xanh lá cây), blau (xanh nước biển), rot (đỏ), gelb (vàng), …

Trường hợp 2: Một số tính từ thể hiện sự tuyệt đối

Một số tính từ thể hiện sự tuyệt đối nên chúng không thể so sánh được. Có thể kể đến một số tính từ như sau: absolut (tuyệt đối), maximal (tối đa), total (hoàn toàn), optimal (tối ưu), ganz (hoàn toàn), ….

Trường hợp 3: Một số tính từ ghép mà bên trong từ đó đã thể hiện sự tối đa

Một số tính từ ghép mà bên trong từ đó đã thể hiện sự tối đa nên không thể so sánh được. Có thể kể đến một số tính từ như sau: zuckersüß (ngọt như đường), bildhübsch (bức tranh hoàn hảo), pfeilschnell (nhanh như mũi tên), abgrundtief (vực thẳm),…

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Các bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tải bản đọc thử