Danh từ_Bài 9: Akkusativ trong tiếng Đức

Akkusativ deutschduonghoang

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Sơ lược chung về Akkusativ

Akkusativ (Cách 4) đóng vai trò làm tân ngữ trực tiếp trong câu. Tân ngữ trực tiếp là vật chịu tác động của một hành động do một đối tượng gây ra.

Tuy nhiên, chúng ta cũng sử dụng Akkusativ sau một số động từ và giới từ.

Akkusativ trả lời cho câu hỏi “Wen?” (Ai) hoặc “Was” (Cái gì)

Một số ví dụ

“Der Mann hat ein Pferd.” (Người đàn ông có một con ngựa.)

Người đàn ông có gì? – ein Pferd

Akkusativ luôn luôn đứng sau động từ “haben”. Bởi vì động từ “haben” luôn luôn cần một tân ngữ trực tiếp.

“Der Junge schenkt einer Freundin die Blumen.” (Cậu bé tặng hoa cho một người bạn.)

Cậu bé tặng cho một người bạn cái gì? – die Blumen

Die Blumenlà tân ngữ trực tiếp vì chịu tác động của hành động “schenkt” do một đối tượng gây ra (“Der Junge”)

Biến cách của Akkusativ

Đối với biến cách của Akkusativ, chỉ có quán từ của danh từ giống đực biến đổi.

Quán từ xác địnhQuán từ không xác định
Giống đựcden Manneinen Mann
Giống cáidie Fraueine Frau
Giống trungdas Kindein Kind
Số nhiềudie Eltern– Eltern

Cách sử dụng của Akkusativ

1. Akkusativ đóng vai trò làm tân ngữ trực tiếp

Trong câu chỉ có một tân ngữ, thông thường tân ngữ đó sẽ đóng vai trò làm tân ngữ trực tiếp.

Hầu hết các động từ đều yêu cầu sử dụng tân ngữ trực tiếp.

Ngoại lệ là khi động từ hoặc giới từ đặc biệt yêu cầu phải dùng Nominativ, Genitiv hoặc Dativ.

Ví dụ:

“Er gibt der Frau die Blumen.” (Anh ấy đưa cho người phụ nữ hoa.)

Die Blumen” chịu tác động của hành động “gibt” do một đối tượng gây ra (“Er”)

→ Tân ngữ trực tiếp

“Er schenkt ihr ein Auto.” (Anh ấy tặng cho cô ấy một chiếc ô tô.)

Ein Auto” chịu tác động của hành động “schenkt” do một đối tượng gây ra (“Er”)

→ Tân ngữ trực tiếp

2. Akkusativ đứng ở phía sau giới từ

Các giới từ “um,” “durch,” “ohne,” “bis,” “für,” và “gegen” LUÔN LUÔN yêu cầu danh từ phải ở cách Akkusativ.

Ví dụ:

“Er fährt durch den Tunnel.” (Anh ấy lái xe qua đường hầm.)

“Die Blumen sind für meine Freundin.” (Hoa dành cho bạn gái của tôi.)

“Der Mann geht um das Haus.” (Người đàn ông đi quanh nhà.)

Giới từ không quan tâm tân ngữ là tân ngữ trực tiếp hay tân ngữ gián tiếp, hoặc động từ yêu cầu phải đi với cách nào.

Nếu có một giới từ đứng trước danh từ thì giới từ sẽ quyết định cách nào.

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Các bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tải bản đọc thử