Tổng hợp các cách hỏi và đọc giờ trong tiếng Đức

tổng hợp các cách hỏi và đọc giờ trong tiếng Đức deutschduonghoang

Hỏi giờ và đọc giờ trong tiếng Đức là một chủ đề rất quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày. Mặc dù hỏi giờ là một phần không hề khó, tuy nhiên cách đọc giờ vẫn còn khiến nhiều bạn gặp nhiều lúng túng khi không biết cách đọc chính xác giờ đúng, giờ kém, giờ hơn… như thế nào. Hãy cùng mình tìm hiểu bài viết sau đây để biết cách hỏi và đọc giờ trong tiếng Đức một cách chính xác nhất nhé.

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Cách hỏi giờ trong tiếng Đức

Để hỏi “Mấy giờ rồi?” ở trong tiếng Đức, ta có 2 cách hỏi cơ bản như sau:

Wie spät ist es?

Wie viel Uhr ist es?

Để trả lời câu hỏi trên, ta sẽ dùng cấu trúc sau:

Es ist + giờ

Tuy nhiên khi trả lời câu hỏi trên, ta sẽ có 2 cách đọc giờ:

Cách đọc giờ chính thống (offizielle Uhrzeit)

Cách đọc giờ không chính thống (informelle Uhrzeit)

Sau đây ta sẽ đi tìm hiểu lần lượt 2 cách đọc giờ nêu trên.

Cách đọc giờ chính thống

Giờ chính thống là giờ được sử dụng trong khung 24 giờ tính từ 0 đến 24 giờ.

Giờ chính thống được sử dụng trong các ngữ cảnh trang trọng như văn bản, sách báo, những thông tin ở trên truyền hình, radio,..

Cách đọc:

Số chỉ giờ + Uhr + số chỉ phút

Ví dụ:

4:22: 4 giờ 22 phút

Es ist vier Uhr zweiundzwanzig

18:47: 18 giờ 47 phút

Es ist achtzehn Uhr siebenundvierzig.

Đối với giờ tròn (không có phút lẻ) ta chỉ cần đọc:

Số chỉ giờ + Uhr

Ví dụ:

5:00: 5 giờ

Es ist fünf Uhr.

Lưu ý:

Khi đọc số giờ liên quan đến 1 giờ, ta sẽ đọc là ein thay vì eins.

Ví dụ :

1:00: 1 giờ

Es ist ein Uhr.

Cách đọc giờ không chính thống

Giờ không chính thống là giờ được sử dụng trong khung 12 giờ tính từ 0 đến 12 giờ.

Các giờ vượt qua khung 12 giờ sẽ quy về hệ 12.  Ví dụ 13 giờ sẽ quy về 1 giờ, 14 giờ sẽ quy về 2 giờ, 15 giờ sẽ quy về 3 giờ, 16 giờ sẽ quy về 4 giờ,…

Giờ không chính thống được sử dụng trong giao tiếp cơ bản hàng ngày.

Cách đọc:

Số chỉ phút + nach/ vor + số chỉ giờ

Công thức trên là công thức tổng quát cho cách đọc giờ không chính thống.

Để có thể hiểu rõ hơn về cách đọc giờ cho từng trường hợp khác nhau như ở ảnh dưới đây, ta sẽ lần lượt đi phân tích lần lượt từng cách đọc.

hỏi giờ và đọc giờ trong tiếng đức

Trường hợp 1: Giờ tròn (không có phút lẻ)

Cách đọc:

Số chỉ giờ quy về hệ 12 giờ

Ví dụ:

7:00: 7 giờ

Es ist sieben.

19:00: 7 giờ (19 giờ quy về 7 giờ theo hệ 12 giờ)

Es ist sieben.

Như vậy ta có thể thấy cách đọc 2:00 giống với cách đọc 14 giờ.

Để có thể làm rõ hơn về thời gian trong ngày, người ta có thể thêm các từ chỉ đơn vị thời gian như morgens, vormittags, mittags, nachmittags, abends hoặc nachts.

Ví dụ:

7:00: 7 giờ

Es ist morgens sieben.

19:00: 7 giờ

Es ist abends acht.

Lưu ý:

Khi đọc số giờ liên quan đến 1 giờ, ta sẽ đọc là eins (cần chú ý phân biệt với cách đọc giờ chính thống 1 giờ là ein)

Ví dụ:

1:00: 1 giờ

Es ist eins.

Trường hợp 2: Giờ rưỡi (phút 30)

Cách đọc:

halb + số chỉ giờ tiếp theo

Ví dụ:

2:30: 2 giờ rưỡi

Số chỉ giờ tiếp theo của 2 giờ là 3 (drei). Do đó ta sẽ đọc là:

Es ist halb drei.

9:30: 9 giờ rưỡi.

Số chỉ giờ tiếp theo của 9 giờ là 10 (zehn). Do đó ta sẽ đọc là:

Es ist halb zehn.

Trường hợp 3: Giờ hơn (phút 01 đến phút 20)

Cách đọc:

Số chỉ phút + nach + số chỉ giờ

Ví dụ:

4:05: 4 giờ 5 phút.

Es ist fünf nach vier.

8:10: 8 giờ 10 phút

Es ist zehn nach acht.

Trường hợp 4: Giờ kém (từ phút 40 đến phút 59)

Cách đọc:

Số chỉ phút + vor + số chỉ giờ kém

Ví dụ:

3:40: 3 giờ 40 phút.

Quy đổi sang giờ kém, ta có 3 giờ 40 phút = 4 giờ kém 20 phút. Do đó ta sẽ đọc là:

Es ist zwanzig vor vier.

9:53: 9 giờ 53 phút

Quy đổi sang giờ kém, ta có 9 giờ 53 phút = 10 giờ kém 7 phút. Do đó ta sẽ đọc là:

Es ist sieben vor zehn.

Trường hợp 5: Phút 15

Cách đọc:

Viertel + nach + số chỉ giờ

Ví dụ:

1:15: 1 giờ 15 phút

Es ist Viertel nach eins.

11:15: 11 giờ 15 phút.

Es ist Viertel nach elf.

Trường hợp 6: Phút 45

Cách đọc:

Viertel + vor + số chỉ giờ kém

Ví dụ:

1:45: 1 giờ 45 phút

Quy đổi sang giờ kém, ta có 1 giờ 45 phút = 2 giờ kém 15 phút. Do đó ta sẽ đọc là:

Es ist Viertel vor zwei.

3:45: 3 giờ 45 phút

Quy đổi sang giờ kém, ta có 3 giờ 45 phút = 4 giờ kém 15 phút. Do đó ta sẽ đọc là:

Es ist Viertel vor vier.

Trường hợp 7: Phút từ 20 đến 29

Cách đọc:

số chỉ phút + vor + giờ rưỡi

Ta lấy mốc giờ rưỡi (phút 30) làm mốc so sánh. Số chỉ phút ở công thức trên là sự chênh lệch của phút 30 với phút từ 20 đến 29, tức là còn bao nhiêu phút nữa thì tới phút 30.

Ví dụ:

8:22: 8 giờ 22 phút.

Lấy mốc 8 rưỡi (halb neun) làm mốc so sánh. Từ phút 22 đến phút 30 còn 8 phút nữa nên số chỉ phút là 8 (acht). Do đó ta sẽ đọc là:

Es ist acht vor halb neun.

Trường hợp 8: Phút từ 31 đến 40

Cách đọc:

số chỉ phút + nach + giờ rưỡi

Ta lấy mốc giờ rưỡi (phút 30) làm mốc so sánh. Số chỉ phút ở công thức trên là sự chênh lệch của phút từ 31 đến 40 với phút 30, tức là đã qua phút 30 phút bao nhiêu phút.

Ví dụ:

8:37: 8 giờ 37 phút.

Lấy mốc 8 rưỡi (halb neun) làm mốc so sánh. Từ phút 30 đến phút 37 đã qua 7 phút nên số chỉ phút là 7 (sieben). Do đó ta sẽ đọc là:

Es ist sieben nach halb neun.

Lưu ý:

1. Phút 20 và phút 40 có 2 cách đọc:

3:20: 3 giờ 20 phút

Es ist zwanzig nach drei (đọc theo trường hợp 3)

Es ist zehn vor halb vier. (đọc theo trường hợp 7)

3:40: 3 giờ 40 phút

Es ist zwanzig vor drei. (đọc theo trường hợp 4)

Es ist zehn nach halb vier. (đọc theo trường hợp 8)

2. Với số phút lẻ nhỏ hơn 5 phút (1 phút, 2 phút, 3 phút, 4 phút), ta có thể dùng “kurz” thay cho số chỉ phút.

Ví dụ:

5:02: 5 giờ 2 phút

Es ist kurz nach fünf.

4:59: 4 giờ 59 phút

Quy đổi sang giờ kém, ta có 4 giờ 59 phút = 5 giờ kém 1 phút. Do đó ta sẽ đọc là:

Es ist kurz vor fünf.

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tải bản đọc thử