Tính từ_Bài 28:  Thành lập tính từ (Adjektive Bildung)

Thành lập tính từ deutschduonghoang

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Sơ lược chung về thành lập tính từ

Trong tiếng Đức, người ta có thể thành lập một tính từ (Adjektive Bildung) bằng cách thêm tiền tố hoặc hậu tố vào danh từ, động từ hoặc thậm chí là tính từ.

Tiền tố là một nhóm chữ cái kết hợp với nhau, thường được thêm vào đầu từ để tạo thành một từ khác.

Ví dụ:

legal là tính từ, thêm tiền tố “-il” vào tính từ ta được tính từ mới illegal.

Hậu tố là một nhóm chữ cái kết hợp với nhau, thường được thêm vào cuối từ để tạo thành một từ khác mang nghĩa liên quan.

Ví dụ:

die Region là danh từ, thêm hậu tố “-al” vào danh từ ta được tính từ mới là regional.

Thành lập tính từ từ danh từ

Các tính từ được thành lập từ danh từ thường sẽ được thêm các hậu tố sau:

Hậu tốDanh từTính từ
-aldie Regionregional
-bardie Furchtfurchtbar
-elldie Formformell
-erndas Holzhölzern
-gemäßdie Zeitzeitgemäß
-haftder Traumtraumhaft
-ielldie Potenzpotenziell
-igdie Sonnesonnig
-ischder Italieneritalienisch
-ivder Impulsimpulsiv
-lichder Sommersommerlich
-losder Erfolgerfolglos
-mäßigdas Rechtrechtmäßig
-ösder Nervnervös
-samder Ratratsam

Thành lập tính từ từ tính từ

Các tính từ được thành lập từ tính từ thường sẽ được thêm các tiền tố sau:

Tiền tốTính từTính từ
de-aktiviertdeaktiviert
des-interessiertdesinteressiert
il-legalillegal
in-kompetentinkompetent
ir-rationalirrational
miss-verständlichmissverständlich
non-verbalnonverbal
un-typischuntypisch

Thành lập tính từ từ động từ

Các tính từ được thành lập từ động từ thường sẽ được thêm các hậu tố sau:

Hậu tốĐộng từTính từ
-abelspendenspendabel
-bartrinkentrinkbar
-losschlafenschlaflos

Đối với động từ, ta sẽ bỏ đuôi –en của động từ nguyên thể và sau đó thêm hậu tố để tạo thành tính từ mới.

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tải bản đọc thử