Cấu trúc câu_Bài 13: Mệnh đề phụ thuộc (Nebensätze)

Mệnh đề phụ thuộc (Nebensätze) deutschduonghoang

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Sơ lược chung về mệnh đề phụ thuộc

Mệnh đề phụ thuộc (Nebensatz) là mệnh đề chưa được hoàn chỉnh về mặt ngữ pháp, thường đi kèm với mệnh đề chính để bổ sung ý nghĩa cho mệnh đề chính (Hauptsatz).

Mệnh đề phụ thuộc không thể đứng riêng rẽ một mình ở trong câu. Mệnh đề phụ thường được liên kết với mệnh đề chính bằng các liên từ liên kết (như weil, wenn, dass, als…) hoặc các đại từ quan hệ.

Động từ của mệnh đề phụ thuộc đứng ở cuối câu.

Trật tự của từ

Mệnh đề chính ngăn cách mệnh đề phụ thuộc bởi dấu phẩy “,”.

Tùy thuộc vào từng trường hợp khác nhau ta sẽ có trật từ của từ khác nhau ở trong câu.

Trật tự của từ với mệnh đề chính + mệnh đề phụ thuộc

Khi câu có cấu trúc: mệnh đề chính + mệnh đề phụ thuộc thì:

Trong mệnh đề chính, trật tự từ trong câu như bình thường với động từ đứng ở vị trí số 2.

Trong mệnh đề phụ thuộc, động từ đứng ở cuối câu.

Ví dụ:

Mệnh đề chínhMệnh đề phụ thuộc
Er geht in die Bäckerei,weil er Brot braucht.

Er geht in die Bäckerei, weil er Brot braucht. (Anh ấy đến tiệm bánh vì anh ấy cần bánh mì.)

Ở ví dụ trên trong mệnh đề chính, trật tự từ không thay đổi. Trong mệnh đề phụ, động từ braucht đã được để xuống cuối câu.

Trật tự của từ với mệnh đề phụ thuộc + mệnh đề chính

Khi câu có cấu trúc: mệnh đề phụ thuộc + mệnh đề chính thì:
Trong mệnh đề chính, động từ đứng ở vị trí số 1.

Trong mệnh đề phụ thuộc, động từ đứng ở vị trí cuối của mệnh đề phụ thuộc.

Ví dụ:

Mệnh đề chínhMệnh đề phụ thuộc
Weil er Brot braucht,geht er in die Bäckerei.

Weil er Brot braucht, geht er in die Bäckerei. (Bởi vì anh ấy cần bánh mỳ, anh ấy đến tiệm bánh mỳ.)

Ở trong ví dụ trên trong mệnh đề chính, động từ geht được đảo lên ở vị trí số 1. Trong mệnh đề phụ, động từ braucht đứng ở cuối mệnh đề phụ thuộc.

Trật tự của từ với động từ tách ở mệnh đề phụ thuộc

Trong trường hợp xuất hiện động từ tách ở mệnh đề phụ thuộc thì động từ tách sẽ giữ nguyên hiện trạng (bao gồm cả gốc động từ và phần tiền tố) và đặt ở cuối của mệnh đề phụ thuộc.

Ví dụ:

Ta đã biết động từ zumachen (đóng) là động từ tách

Er macht das Fenster zu. (Anh ấy đóng cửa sổ vào.)

Trong câu có mệnh đề phụ thuộc thì:

Wenn er das Fenster zumacht, wird es heiß. (Nếu anh ấy đóng cửa sổ vào, trời nóng lên.)

Động từ tách zumacht được đặt ở cuối của mệnh đề phụ thuộc.

Trật tự của từ với mệnh đề phụ có nhiều hơn 2 động từ

Đối với mệnh đề phụ thuộc có nhiều hơn 2 động từ thì động từ được chia sẽ đặt ở cuối của mệnh đề phụ thuộc.

Ví dụ:

Er hat keine Zeit, weil er noch einkaufen gehen muss. (Anh ấy không có thời gian, vì anh ấy còn phải đi mua sắm.)

Ở ví dụ trên động từ được chia muss được đặt ở cuối của mệnh đề phụ thuộc.

Ngoại lệ:

Ở thì hiện tại hoàn thành (Perfekt) hoặc quá khứ hoàn thành (Plusquamperfekt) với trợ động từ “haben” và 2 động từ nguyên thể thì động từ được chia “haben” sẽ đứng trước 2 động từ nguyên thể ở mệnh đề phụ thuộc.

Ví dụ:

Ở mệnh đề chính:

Ich habe nach Berlin fliegen wollen. (Tôi đã từng muốn bay tới Berlin.)

Ở mệnh đề phụ thuộc:

…, weil ich nach Berlin habe fliegen wollen. (Bởi vì tôi đã từng muốn bay tới Berlin.)

Bên cạnh động từ khuyết thiếu, một số động từ như “lassen”, “sehen”, “hören” có thể được sử dụng với một động từ nguyên thể thứ 2. Trong trường hợp đó, trợ động từ cũng sẽ đứng trước động từ chính.

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Các bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tải bản đọc thử