Cấu trúc câu_Bài 20: Mệnh đề chỉ điều kiện (Konditionalsätze)

Mệnh đề chỉ điều kiện (Konditionalsätze) deutschduonghoang

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Sơ lược chung về mệnh đề chỉ điều kiện

Mệnh đề chỉ điều kiện (Konditionalsätze) là mệnh đề phụ thuộc, dùng để giải thích một sự việc nào đó có thể xảy ra khi điều kiện được nhắc tới xảy ra.

Mệnh đề chỉ sự nhượng bộ thường bắt đầu bằng liên từ “wenn” (nếu) ,“falls” (nếu) hoặc “sofern” (nếu)

Động từ ở mệnh đề chỉ điều kiện đứng ở cuối của mệnh đề.

Sự khác nhau giữa ba liên từ “wenn”, “falls” và “sofern”

Sự khác nhau giữa “wenn”, “falls” và “sofern” nằm ở xác suất xảy ra của điều kiện có phù hợp để sự việc ở mệnh đề chính có thể xảy ra hay không.

Đối với “wenn” thì xác suất xảy ra của điều kiện cao hơn “falls” và “sofern”.

Ví dụ:

Wenn das Wetter schön ist, mache ich einen Spaziergang. (Khi thời tiết đẹp, tôi đi dạo.)

Ở ví dụ trên đối với “wenn”, xác suất của thời tiết đẹp xảy ra cao hơn, dẫn đến việc tôi sẽ đi dạo có khả năng xảy ra cao.

Ví dụ:

Falls/ Sofern das Wetter schön ist, mache ich einen Spaziergang. (Khi thời tiết đẹp, tôi đi dạo.)

Ở ví dụ trên đối với “falls” hoặc “sofern”, xác suất của thời tiết đẹp xảy ra thấp hơn, nên không chắc là việc đi dạo của tôi có xảy ra hay không.

Trật tự từ

1. Mệnh đề chính đứng trước mệnh đề phụ thuộc:

Ví dụ:

Der Tag beginnt, wenn die Sonne aufgeht. (Ngày bắt đầu, nếu mặt trời mọc.)

Mệnh đề chínhMệnh đề phụ thuộc
Der Tag beginnt,wenn die Sonne aufgeht.

2. Mệnh đề phụ thuộc đứng trước mệnh đề chính:

Ví dụ:

Wenn die Sonne aufgeht, beginnt der Tag. (Nếu mặt trời mọc, ngày bắt đầu.)

Mệnh đề phụ thuộcMệnh đề chính
Wenn die Sonne aufgeht,beginnt der Tag.

Đặc biệt khi mệnh đề phụ thuộc đứng trước mệnh đề chính thì ta có thể bỏ “wenn” và đưa động từ của mệnh đề phụ thuộc lên vị trí số 1.

Ví dụ:

Wenn die Sonne aufgeht, beginnt der Tag.

= Geht die Sonne auf, beginnt der Tag. (Nếu mặt trời mọc, ngày bắt đầu.)

Wenn ich genug Geld habe, kaufe ich mir ein Haus.

= Habe ich genug Geld, kaufe ich mir ein Haus. (Nếu tôi có đủ tiền, tôi mua một ngôi nhà.)

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Các bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tải bản đọc thử