Động từ_Bài 4: Động từ sein

Động từ sein deutschduonghoang

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Chia động từ sein

Động từ sein (thì, là, ở) sẽ có các cách chia khác nhau:

1. Ở thì hiện tại (Präsens):

NgôiĐộng từ
ichbin
dubist
erist
sieist
esist
wirsind
ihrseid
siesind
Siesind

2. Ở thì quá khứ (Präteritum):

NgôiĐộng từ
ichwar
duwarst
erwar
siewar
eswar
wirwaren
ihrwart
siewaren
Siewaren

Cách sử dụng động từ sein

1. Dùng để diễn tả sự tồn tại, trạng thái hoặc đặc điểm của một vật hay của một người.

Ví dụ:

Das ist Peter. (Đây là Peter.)

Der Ball ist schwarz. (Quá bóng màu đen.)

Das Auto ist teuer. (Chiếc xe ô tô đắt.)

Die Blumen sind auf dem Tisch. (Những bông hoa ở trên bàn.)

Er ist sehr klug. (Anh ấy rất thông minh.)

2. Dùng để diễn tả thời gian, ngày tháng, tuổi.

Ví dụ:

Gestern war der 10. Juli. (Hôm qua đã là ngày 10 tháng 7.)

Es ist jetzt 8 Uhr. (Bây giờ là 8 giờ.)

Sie ist 46 Jahre alt. (Cô ấy 46 tuổi.)

3. Dùng như một trợ động từ trong câu để hình thành thì hiện tại hoàn thành (Perfekt).

Ví dụ:

Ich bin gestern nach Hanoi gefahren. (Hôm qua, tôi đã lái xe đến Hà Nội.)

Sie ist allein nach Hause gegangen. (Cô ấy đã đi về nhà một mình.)

Wir sind nach Frankfurt geflogen. (Chúng tôi đã bay đến Frankfurt.)

Er ist letzte Woche nach Frankreich gereist. (Anh ấy đã đi du lịch đến Pháp vào tuần trước.)

Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht. (Tôi đã thức tỉnh vào lúc nửa đêm.)

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Các bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tải bản đọc thử