Các ngôi trong tiếng Đức A1

Các ngôi trong tiếng Đức

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Trong học tập và sử dụng tiếng Đức, việc nắm vững cách sử dụng các ngôi trong tiếng Đức là yếu tố cơ bản để xây dựng kỹ năng giao tiếp chính xác và hiệu quả. Từ cách chia động từ theo ngôi thứ nhất, thứ hai, cho đến ngôi thứ ba, mỗi ngôi có những quy tắc riêng biệt phản ánh mối quan hệ giữa người nói, người nghe và chủ thể của câu.

Trong tiếng Đức, việc hiểu và sử dụng đúng các ngôi trong ngữ pháp là cực kỳ quan trọng để giao tiếp hiệu quả. Các ngôi trong tiếng Đức bao gồm ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai và ngôi thứ ba, mỗi ngôi có những đặc điểm riêng biệt và cách sử dụng trong câu khác nhau. Chúng không chỉ giúp phân biệt giữa người nói, người nghe và người được nói đến mà còn phản ánh mức độ trang trọng và mối quan hệ giữa các bên trong cuộc đối thoại. Bài viết này sẽ cung cấp một cái nhìn chi tiết về các ngôi trong tiếng Đức, từ cách chia động từ cho đến các ví dụ minh họa, giúp bạn cải thiện kỹ năng ngôn ngữ và giao tiếp chính xác hơn trong môi trường nói tiếng Đức.

Trong tiếng Đức, các ngôi nhân xưng đóng một vai trò quan trọng trong ngữ pháp và cấu trúc câu. Việc hiểu rõ cách sử dụng các ngôi trong tiếng Đức giúp người học nắm vững cách chia động từ, sử dụng đại từ phù hợp, và tạo lập câu với độ chính xác cao. Các ngôi trong tiếng Đức gồm có ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, và ngôi thứ ba, mỗi ngôi có cách dùng riêng cho số ít và số nhiều.

1. Ngôi thứ nhất

Ngôi thứ nhất thể hiện người nói hoặc nhóm mà người nói là một phần. Trong số ít, đại từ nhân xưng là “ich” (tôi), và trong số nhiều là “wir” (chúng tôi). Động từ được chia phù hợp với đại từ nhân xưng, thí dụ:

 • Ich gehe (Tôi đi)
 • Wir gehen (Chúng tôi đi)

2. Ngôi thứ hai

Ngôi thứ hai dùng để chỉ người nghe. Trong tiếng Đức, có sự phân biệt giữa hình thức thông thường và trang trọng. Trong giao tiếp không chính thức, “du” (bạn, số ít) và “ihr” (các bạn, số nhiều) được sử dụng. Trong giao tiếp chính thức, “Sie” được dùng cho cả số ít và số nhiều với chữ cái đầu viết hoa để phân biệt với “sie” (cô ấy, họ). Ví dụ:

 • Du gehst (Bạn đi, không chính thức)
 • Ihr geht (Các bạn đi, không chính thức)
 • Sie gehen (Bạn đi, chính thức hoặc Các bạn đi, chính thức)

3. Ngôi thứ ba

Ngôi thứ ba dùng để chỉ người hoặc vật không phải là người nói hoặc người nghe. Các đại từ nhân xưng cho ngôi thứ ba là “er” (anh ấy), “sie” (cô ấy hoặc họ), và “es” (nó, dùng cho sự vật hoặc động vật không xác định giới tính). Trong số nhiều, “sie” cũng được dùng cho “họ”. Cách chia động từ cho ngôi thứ ba:

 • Er geht (Anh ấy đi)
 • Sie geht (Cô ấy đi)
 • Es geht (Nó đi)
 • Sie gehen (Họ đi)

Việc hiểu rõ và sử dụng chính xác các ngôi trong tiếng Đức là nền tảng quan trọng để xây dựng kỹ năng ngôn ngữ, giúp bạn giao tiếp một cách tự nhiên và chính xác hơn. Các ngôi không chỉ ảnh hưởng đến cách chia động từ mà còn thể hiện mối quan hệ giữa người nói, người nghe và chủ thể được nói đến, là yếu tố không thể thiếu trong mọi hình thức giao tiếp bằng tiếng Đức.

Trong tiếng Đức, ngôi thứ nhất đại diện cho người nói. Đây là một trong các ngôi cơ bản và quan trọng nhất trong ngữ pháp tiếng Đức, vì nó thường được sử dụng để diễn đạt ý kiến, cảm xúc hoặc hành động của chính người nói.

1. Định nghĩa và Sử dụng

“Ich” (tôi) là đại từ nhân xưng số ít ngôi thứ nhất, được sử dụng khi người nói muốn nói về bản thân mình. Trong khi đó, “wir” (chúng tôi) là dạng số nhiều của ngôi thứ nhất, dùng khi người nói bao gồm cả bản thân mình và ít nhất một người khác.

2. Cách Chia Động từ

Trong tiếng Đức, động từ phải được chia cho phù hợp với ngôi và số (số ít hoặc số nhiều) của chủ ngữ. Đối với ngôi thứ nhất, đây là các dạng chia động từ tiêu biểu:

 • Với “ich”, động từ thường chia ở dạng số ít. Ví dụ:
  • Ich gehe (Tôi đi)
  • Ich esse (Tôi ăn)
  • Ich trinke (Tôi uống)
 • Với “wir”, động từ chia ở dạng số nhiều. Ví dụ:
  • Wir gehen (Chúng tôi đi)
  • Wir essen (Chúng tôi ăn)
  • Wir trinken (Chúng tôi uống)

3. Ví dụ Minh họa

Các ví dụ dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng ngôi thứ nhất trong các câu tiếng Đức:

 • Ich lerne Deutsch. (Tôi học tiếng Đức.)
 • Wir fahren morgen nach Berlin. (Chúng tôi sẽ đi Berlin vào ngày mai.)
 • Ich habe drei Geschwister. (Tôi có ba anh chị em.)
 • Wir planen eine Party. (Chúng tôi đang lên kế hoạch cho một bữa tiệc.)

Hiểu và sử dụng chính xác ngôi thứ nhất trong tiếng Đức không chỉ giúp bạn diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng mà còn củng cố khả năng giao tiếp của bạn. Trong việc học và sử dụng các ngôi trong tiếng Đức, ngôi thứ nhất là cơ bản nhất nhưng cũng là nền tảng cho sự hiểu biết sâu rộng hơn về cấu trúc ngữ pháp của ngôn ngữ này.

Ngôi thứ hai trong tiếng Đức là một trong những ngôi phức tạp nhất do sự khác biệt về mức độ trang trọng và số lượng người được nói đến. Sự hiểu biết về cách sử dụng các ngôi trong tiếng Đức, đặc biệt là ngôi thứ hai, là cần thiết để thể hiện sự tôn trọng và duy trì mối quan hệ xã hội phù hợp.

1. Định nghĩa và Sử dụng

 • “Du” (bạn, số ít, không trang trọng): Sử dụng để nói chuyện một cách thân mật với bạn bè, người thân hoặc trẻ em.
 • “Ihr” (các bạn, số nhiều, không trang trọng): Dùng khi nói chuyện với nhóm người bạn biết mà không cần sự trang trọng.
 • “Sie” (bạn, số ít và số nhiều, trang trọng): Sử dụng trong các tình huống trang trọng hoặc khi nói chuyện với người lớn tuổi hoặc những người không quen biết, cả trong số ít lẫn số nhiều.

2. Cách Chia Động từ

 • Đối với “du”:
  • Du gehst (Bạn đi)
  • Du isst (Bạn ăn)
  • Du trinkst (Bạn uống)
 • Đối với “ihr”:
  • Ihr geht (Các bạn đi)
  • Ihr esst (Các bạn ăn)
  • Ihr trinkt (Các bạn uống)
 • Đối với “Sie” (trang trọng):
  • Sie gehen (Bạn đi – số ít hoặc số nhiều trang trọng)
  • Sie essen (Bạn ăn – số ít hoặc số nhiều trang trọng)
  • Sie trinken (Bạn uống – số ít hoặc số nhiều trang trọng)

3. Ví dụ Minh họa

Sử dụng các ngôi thứ hai trong tiếng Đức phù hợp không chỉ là một vấn đề ngữ pháp mà còn là một vấn đề văn hóa:

 • Du:
  • Du spielst gut Fußball. (Bạn chơi bóng đá giỏi.)
 • Ihr:
  • Ihr müsst jetzt gehen. (Các bạn phải đi ngay bây giờ.)
 • Sie (trang trọng):
  • Wie geht es Ihnen heute? (Hôm nay bạn thế nào?)
  • Darf ich Sie zum Essen einladen? (Tôi có thể mời bạn đi ăn không?)

Việc sử dụng chính xác các ngôi thứ hai trong tiếng Đức không chỉ giúp bạn giao tiếp một cách tự nhiên và phù hợp mà còn phản ánh sự hiểu biết và tôn trọng đối với văn hóa và ngôn ngữ. Các ngôi trong tiếng Đức cần được sử dụng một cách cẩn thận, đặc biệt trong các mối quan hệ xã hội và chuyên nghiệp, để đảm bảo mức độ gần gũi hoặc trang trọng phù hợp.

Ngôi thứ ba trong tiếng Đức được sử dụng để chỉ người hoặc vật không phải là người nói hoặc người nghe. Hiểu biết về cách sử dụng các ngôi trong tiếng Đức, đặc biệt là ngôi thứ ba, là rất quan trọng để đảm bảo rằng bạn có thể miêu tả người khác và các sự vật xung quanh một cách chính xác.

1. Định nghĩa và Sử dụng

 • “Er” (anh ấy, ông ấy): Dùng để chỉ một người đàn ông hoặc một con vật giới tính đực.
 • “Sie” (cô ấy, bà ấy): Dùng để chỉ một người phụ nữ hoặc một con vật giới tính cái.
 • “Es” (nó): Dùng cho các đối tượng không rõ giới tính, thường là đối với trẻ sơ sinh, động vật không xác định được giới tính hoặc vật vô tri vô giác.
 • “Sie” (họ): Dùng để chỉ một nhóm người hoặc vật, không phân biệt giới tính.

2. Cách Chia Động từ

Các động từ trong tiếng Đức được chia theo ngôi và số (số ít hoặc số nhiều) của chủ ngữ:

 • Er/Sie (số ít):
  • Er geht (Anh ấy đi)
  • Sie geht (Cô ấy đi)
 • Es (số ít):
  • Es geht (Nó đi)
 • Sie (số nhiều):
  • Sie gehen (Họ đi)

3. Ví dụ Minh họa

Các ví dụ dưới đây minh họa cách sử dụng ngôi thứ ba trong các tình huống khác nhau:

 • Er:
  • Er arbeitet als Ingenieur. (Anh ấy làm việc như một kỹ sư.)
 • Sie:
  • Sie liebt Schokolade. (Cô ấy thích sô cô la.)
 • Es:
  • Es regnet heute. (Hôm nay trời mưa.)
 • Sie (số nhiều):
  • Sie kommen aus Deutschland. (Họ đến từ Đức.)

Việc sử dụng chính xác các ngôi thứ ba không chỉ giúp bạn diễn đạt ý tưởng của mình một cách rõ ràng mà còn làm cho giao tiếp của bạn trở nên tự nhiên hơn. Trong các ngôi trong tiếng Đức, ngôi thứ ba rất quan trọng vì nó cho phép bạn miêu tả và nói về người khác một cách hiệu quả, từ đó giúp bạn duy trì sự lịch sự và tôn trọng trong giao tiếp.

Việc hiểu rõ cách sử dụng các ngôi trong tiếng Đức là chìa khóa để giao tiếp một cách tự nhiên và tôn trọng trong mọi tình huống. Từ việc phân biệt khi nào sử dụng ‘du’ hay ‘Sie’, đến cách chia động từ cho ‘wir’ hay ‘sie’, mỗi chi tiết đều quan trọng. Hy vọng rằng, với kiến thức về các ngôi trong tiếng Đức được trình bày trong bài viết này, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn trong việc xây dựng các mối quan hệ và thể hiện ý tưởng của mình một cách chính xác và hiệu quả trong tiếng Đức.

Giới thiệu gia đình bằng tiếng Đức
Màu sắc trong tiếng Đức

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tải bản đọc thử