Tải sách ngữ pháp Grammatik aktiv A1-B1, B2-C1

Tải sách ngữ pháp Grammatik aktiv deutschduonghoang

Tải bộ sách ngữ pháp tiếng Đức Grammatik aktiv từ A1 đến C1.

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Giới thiệu về bộ sách ngữ pháp Grammatik aktiv

Bộ sách ngữ pháp Grammatik aktiv là sản phẩm của nhà xuất bản Cornelsen.

Bộ sách gồm 2 quyển:

Grammatik aktiv A1-B1

Grammatik aktiv B2-C1

Cuốn sách được chia thành chuyên mục khác nhau, có phần lý thuyết tóm lược ở mỗi bài và phần bài tập áp dụng có đi kèm đáp án.

Bạn có thể tải 2 cuốn sách trên ở đây:

Nội dung trong sách Grammatik aktiv A1-B1

1. Động từ 1

2. Câu và câu hỏi

3. Đại từ, danh từ và quán từ

4. Động từ 2

5. Giới từ 1

6. Tính từ 1

7. Câu và kết nối câu

8. Cách xây dựng từ

9. Động từ 3

10. Danh từ 2

11. Câu và kết nối câu 2

12. Giới từ 2

13. Tính từ 2

Nội dung trong sách Grammatik aktiv B2- C1

1. Trật tự từ trong câu

2. Konjunktiv 2

3. Câu bị động

4. Giới từ

5. Động từ, tính từ, danh từ và phần bổ sung của chúng

6. Xây dựng thì

7. Động từ khuyết thiếu, động từ lassen, động từ tách và không tách

8. Danh từ, quán từ và đại từ

9. Tính từ

10. Lời nói gián tiếp

11. Mệnh đề phụ thuộc

12. Từ và cụm từ đặc biệt

13. Sự chuyển đổi của câu

14. Và nhiều điều thú vị hơn nữa

Tải các tài liệu khác với trình độ từ A1-C1

Bạn cũng có thể tham khảo 1 số tài liệu khác về từ vựng, ngữ pháp và tài luyện ôn thi tại đây:

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tải bản đọc thử