BẢN ĐỌC THỬ

SÁCH NGỮ PHÁP TIẾNG ĐỨC

GIẢI THÍCH ĐƠN GIẢN

Giới thiệu sơ lược về cuốn sách

Sách ngữ pháp giải thích bằng tiếng Việt.

Kiến thức bám sát giáo trình học, giải thích đơn giản.

Sách in màu 100% dày 463 trang.

Đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1-C1.

Hệ thống màu sắc bắt mắt.

Cuốn sách này phù hợp với ai?

Mới bắt đầu học tiếng Đức.

Hổng kiến thức về ngữ pháp.

Đã học tiếng Đức 1 thời gian và muốn tự hệ thống lại kiến thức.

Bạn cần điền đầy đủ thông tin để tải bản đọc thử

Tải bản đọc thử